Ninni Sözleri – Dandini Dandini Dastana

Ninni Sözleri – Dandini Dandini Dastana

DANDİNİ DANDİNİ DASTANA
DANALAR GİRMİŞ BOSTANA
KOV BOSTANCI DANAYI
YEMESİN LAHANAYI NENNİ
E….. E…. E… E….

BİNER ATIN İYİSİNE
DÜŞER YOLUN KIYISINA
HABER VERİN DAYISINA
ŞEKER ALSIN KUZUSUNA NENNİ
E….. E…. E… E….

Anonim

Önceki ->

<- Sonraki